รั้วตาข่ายแรงดึง


 • คุณบุญเติม02.jpg
  เจ้าของโครงการ : คุณบุญเติม สถานที่ : อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วตาข่ายแรงดึง+ลวดหนาม 2เส้น สูง 2.00เมตร

 • ไทยดริ้ง01.png
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยดริ้ง จำกัด สถานที่ : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วตาข่ายแรงดึงสูง 1.20เมตร+ลวดหนาม 1เส้น ล้อมบ่อน้ำดิบความยาว 450เมตร

 • คุณเล็ก(นาสาร)01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณเล็ก สถานที่ : อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วตาข่ายแรงดึงสูง 1.65 เมตร+ลวดหนาม 2 เส้น รวมสูง 2.00 เมตร ล้อมส่วนปาล์มเพื่อความปลอดภัย

 • คุณสวัสดิ์(กาญจดิษฐ์)01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณสวัสดิ์ สถานที่ : อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วตาข่ายแรงดึงสูง 1.20 เมตร+ลวดหนาม 1 เส้น รวมสูง 1.50 เมตร ล้อมสวนทุเรียน

 • สจ.ปิ๊ก01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณปิ๊ก สถานที่ : อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วตาข่ายแรงดึงสูง 1.55 เมตร ล้อมแปลงหญ้าเลี้ยงวัว

 • STOคุณพนา(พระแสง)04.png
  เจ้าของโครงการ : คุณพนาม สถานที่ : อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วตาข่ายแรงดึงสูง 1.65 เมตร+ลวดหนาม 1 เส้น รวมสูง 2.00 เมตร ล้อมสวนส้มโอเพื่อความปลอดภัย
Visitors: 770,178