รั้วลวดหนาม


 • BWIฟาร์มกุ้ง(ส่วนที่1)08.png
  เจ้าของโครงการ : บริษัท มาสเตอร์ซัน ฟาร์ม จำกัด สถานที่ : อ.กะเปอร์ จ.ระนอง รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งเหล็กแขวนแผ่นพีอีสำหรับกันปู

 • คุณพร(นาสาร)03.jpg
  เจ้าของโครงการ : คุณพร สถานที่ : อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50เมตร (ลวด7เส้น) ล้อมสวนทุเรียนจำนวน 9 ไร่

 • คุณซัน(หาดใหญ่)01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณซัน สถานที่ : อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร (ลวด 7เส้น) ล้อมแปลงปลูกข้าวกันสัตว์เลี้ยง

 • คุณดวง(นาสาร)01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณดวง สถานที่ : อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร (ลวด 7เส้น) ล้อมสวนทุเรียน

 • คุณนุ๊ก(นาสาร)01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณนุ๊ก สถานที่ : อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร (ลวด 7เส้น) ล้อมสวนทุเรียน

 • คุณนพ(พนม)01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณนพ สถานที่ : อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร (ลวด 7เส้น) ล้อมสวนปาล์มน้ำมัน

 • คุณบอย(ไชยา)01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณบอย สถานที่ : อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.10 เมตร (ลวด 5เส้น) ล้อมแปลงปลูกมะพร้าว

 • คุณชัย(ทุ่งตะโก)06.png
  เจ้าของโครงการ : คุณชัย สถานที่ : อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร (ลวด 7เส้น) ล้อมสวนทุเรียน

 • รร.บ้านถ้ำผึ้ง02.png
  เจ้าของโครงการ : โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สถานที่ : อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร (ลวด 7เส้น) ล้อมรอบโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

 • คุณสำเริง(ท่าชนะ)02.png
  เจ้าของโครงการ : คุณสำเริง สถานที่ : อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร (ลวด 7เส้น) ล้อมบ้านสวน

 • คุณนพ2(พนม)02.png
  เจ้าของโครงการ : คุณนพ สถานที่ : อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50 เมตร (ลวด 7เส้น) ล้อมสวนทุเรียน

 • คุณเสาวนีย์01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณเสาวนีย์ สถานที่ : อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 2.00 เมตร (ลวด 9เส้น) ล้อมสวนทุเรียนจำนวน 9 ไร่

 • BWIคุณซุ้ย05.png
  เจ้าของโครงการ : คุณเชวลิต สถานที่ : อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50เมตร (ลวด7เส้น) ล้อมสวนทุเรียนและสวนปาล์มจำนวน 18 ไร่

 • BWIคุณทวี(พระแสง)01.png
  เจ้าของโครงการ : คุณทวี สถานที่ : อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดงาน : รั้วลวดหนามสูง 1.50เมตร ลวดทนสนิม7เส้น ล้อมสวนเพื่อความปลอดภัย
Visitors: 770,176